Algemene Voorwaarden
  1. Het gastencontract, boeking is bindend wanneer de kamer is aangevraagd en bevestigd.
  2. De bevestiging is zowel mondeling als schriftelijk bindend.
  3. Na bevestiging van de reservering is de ondernemer verplicht dit contract na te komen. Ongeacht de duur van wanneer dit afgesloten is.
  4. De verhuurder is verplicht bij het niet nakomen van de reservering de gast een vergoeding te verlenen.
  5. De gast is verplicht de overeengekomen totaalprijs/arrangementprijs inclusief maaltijden te betalen als er geen gebruik wordt gemaakt van de contractuele diensten. Tenzij anders overeengekomen gelden de volgende voorwaarden: bij annulering  7 dagen voor de dag van aankomst, worden er geen kosten in rekening gebracht. U betaalt 50% van de totaalprijs als u annuleert binnen 7 dagen voor de dag van aankomst.
  6. Bij no-show en annuleringen op de aankomstdag / vorige dag dient 100% van de overeengekomen prijs te worden betaald.
  7. Annuleringen dienen schriftelijk, per fax, e-mail of post te geschieden. Ze zijn alleen geldig met een schriftelijke tegenbevestiging door Pension Orketal. 
  8. Telefonische annuleringen zijn niet geldig.
  9. Bij groepsboekingen is degene die boekt aansprakelijk.
  10. Voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract of overeenkomst, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij een rechtbank in Duitsland die jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van de onderneming.

              Wij adviseren u een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.